Storzo staat voor Scholing, Tewerkstelling en Ontwikkeling in de Regio Zoutleeuw en Omgeving.

Het is een dienstverlenende vzw die ontstaan is door nauwe samenwerking van de gemeenten Linter, Kortenaken, Geetbets en de stad Zoutleeuw. Met als doel:

  • Lokale noden beter kunnen bestuderen en opvangen
  • Lokale initiatieven stimuleren en coördineren
  • Regionale tewerkstelling verhogen
  • Scholing, vorming en opleiding organiseren
  • Als gesprekspartner fungeren voor sociale en sociaal-culturele materies

Op dit moment heeft vzw Storzo volgende deelwerkingen:

Naast de samenwerking met de regionale gemeenten, zoeken we ook steeds partnerschappen met andere actoren (VDAB, Koning Boudewijn Stichting, enz.)

Het werkingsgebied van de vzw strekt zich uit tot de grenzen van bovengenoemde gemeenten.

Storzo wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen en regionale actoren uit het werkveld (OCMW’s, scholen, jeugdwerking, enz.). De dagelijkse leiding is in handen van Martine Vandervelpen, die ook het kinderdagverblijf coördineert. Zij wordt bijgestaan door een coördinator voor de dienstencheques en eentje voor het Huis van het Kind.

Storzo telt momenteel een 80-tal personeelsleden, waarvan huishoudhulpen en kinderverzorg(st)ers de meerderheid vormen.

In 2010 werd aan de Tiensestraat 39 in Zoutleeuw een nieuwbouw in gebruik genomen, waar de hoofdzetel en het kinderdagverblijf gevestigd zijn. Het Huis van het Kind is sinds begin 2016 gevestigd in de nieuwe sociale woonwijk Bungenveld in Budingen.

Vzw Storzo vierde in 2014 haar 25e verjaardag.